A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. (Ga 5,15)

Świecki Instytut Karmelitański „Elianum”


Elianum jest jednym z wielu instytutów źycia konsekrowanego w świecie (tzw. instytutów świeckich), jakie powstały po ogłoszeniu przez papieźa Piusa XII konstytucji apostolskiej "Provida Mater" (2.02.1947).

Co oznacza, źe jest to Świecki Instytut Karmelitański?

Świecki

Elianum jest jednym z wielu instytutów życia konsekrowanego w świecie (tzw. instytutów świeckich), jakie powstały po ogłoszeniu przez papieża Piusa XII konstytucji apostolskiej "Provida Mater" (2.02.1947). Co oznacza, że jest to Świecki Instytut Karmelitański?
Członkinie Instytutu to osoby świeckie (nie siostry zakonne), które żyją w świecie. Choć mamy Dom Macierzysty, to jednak prawie wszystkie pozostajemy w swoim środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym. Nie wyróżniamy się strojem - nie nosimy habitu ani żadnych innych oznak konsekracji. Nasze oddanie Bogu przeżywamy w ukryciu, zachowując, co do tego dyskrecji. Można powiedzieć, że żyjemy "normalnie". Staramy się jednak, by nasze życie i praca były wzorowane na "świeckim" życiu Chrystusa i Maryi w Nazarecie, aby przepełniał je duch ewangeliczny.

Instytut

Każdy chrześcijanin jest powołany do tego, aby swoje życie opierać na prawdzie Ewangelii. Tym, co nas wyróżnia, jest złożenie ślubów życia radami ewangelicznymi - czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. W ten sposób dokonuje się nasza konsekracja, czyli nasze całkowite oddanie siebie i swojego życia Bogu. Od samego początku istnienia nasz Instytut gromadzi oprócz członkiń osoby stowarzyszone, które z różnych przyczyn nie podejmują profesji rad ewangelicznych. Łączą się z nami przez składanie przyrzeczeń. Wszyscy tworzymy wspólnotę, bo choć żyjemy w rozproszeniu, to zachowujemy żywe więzi wspólnotowe.

Karmelitański

Charyzmat naszego Instytutu jest zakorzeniony w duchowości Karmelu, na której opiera się nasza formacja. Bazując na pismach św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, uczymy się, jak dążyć do zjednoczenia z Bogiem, do życia w bliskości z Nim poprzez modlitwę.

"Elianum"

Nazwa naszego Instytutu wywodzi się od proroka Eliasza, który jest też naszym patronem. Był to maż głębokiej modlitwy, człowiek żyjący w obecności Boga, płonący żarliwością o chwałę Pana Zastępów (por. 1 Krl 19, 10a).

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.