A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. (Ga 5,15)

Duchowość

Wzorem do całkowitego poświęcenia się Panu Bogu w świecie jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która poprzez trud codzienności przeżywała swoje oddanie Ojcu. Życie Jezusa, Maryi i Józefa jest ciągłą inspiracją dla wielu młodych ludzi do podejmowania drogi rad ewangelicznych w świecie. Wiążą się oni ślubami w instytutach świeckich.

"Elianum", jako jedna z takich żeńskich wspólnot instytutowych w Polsce, zafascynowana jest duchowością Karmelu. Karmel, jako jedna z najstarszych wspólnot Kościoła, przez swoich świętych, uczy nas zachwytu i rozmiłowania Bogiem, umiłowania modlitwy i poufnego obcowania z Osobami Trójcy Przenajświętszej.

Nasz Instytut głęboko zakorzeniony jest w Słowie Bożym, w Nim szuka pokarmu i mocy w dążeniu do coraz głębszych relacji z umiłowanym nade wszystko Bogiem.

Święci Karmelu są dla nas nie tylko wzorem, by w każdej chwili życia trwać w obecności Ukochanego, ale uczą nas szczerego, dziecięcego stosunku do Boga i bliźnich. To dzięki pełnym ufności kontaktom z Najwyższym, uczymy się przechodzić przez trudne i ciemne noce ducha, szukając pomocy i oparcia w Najświętszej Dziewicy, Matce Karmelu. Święty prorok Eliasz przypomina nam, że za jego przykładem mamy stale na nowo rozpalać się żarliwością "o chwałę Pana Boga Zastępów", a to jest możliwe tylko poprzez umiłowanie samotności i milczenia. Dlatego członkinie "Elianum" cenią sobie okresy odejścia na dni i tygodnie samotności.

Tajemnicza obecność Boga w ludzkiej duszy, mimo naszych grzechów i słabości, nieustannie pobudza nas do kochania każdego człowieka. Święta Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża przypominają nam, że nie można kochać Boga nie kochając bliźniego.

Nasza duchowość głęboko zakorzeniona jest w życiu radami ewangelicznymi. Rozwijamy w sobie radość Oblubienicy Jezusowej. To poprzez ślub czystości jesteśmy Jemu całkowicie zaślubione, dlatego staramy się przez ofiarne życie, przez trudy codziennej pracy tak zjednoczyć się z Nim, by "stać się matkami wielu dusz" (Św. Teresa od Dz. Jezus).

Świadome, że Bóg jest najpiękniejszym skarbem życia Jemu poświęconego, oddajemy Mu nie tylko nasze siły i czas, ale zawierzamy Jego miłosierdziu naszą przyszłość przez całkowitą zależność od naszych przełożonych. Jezus, Którego jedynym pokarmem było pełnienie Woli Ojca, jest dla nas wzorem w zgłębianiu posłuszeństwa. Encyklika "Provida Mater Ecclesiae" uczy nas, że "członkinie we wszystkim są moralnie zależne od przełożonych". Radzimy się ich, by wspólnie z nimi zrozumieć, czego Bóg od nas oczekuje i jak okazywać Mu miłość, pełniąc zadania nam powierzone.

Dążymy do wyciszenia wygórowanego mniemania o sobie, swojej godności i swojego znaczenia. Wierzymy, że prawdziwa i nieprzemijająca wielkość polega na służeniu Bogu i ludziom.

Razem trwamy codziennie przed Obliczem Boga, ucząc się żyć według daru Jego łaski.

© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.