Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. (Rz 6,11)

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz - napisz do nas.
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.