Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. (Iz 43,2a)

Administrator

Jeśli masz jakieś pytania / uwagi związane z funkcjonowaniem strony - skorzystaj z poniższego formularza.
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.