Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. (Rz 6,11)

Administrator

Jeśli masz jakieś pytania / uwagi związane z funkcjonowaniem strony - skorzystaj z poniższego formularza.
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.