Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim. (Pwt 8,6)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.