Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. (Ps 121,8)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.