Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. (Ps 127,1b)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.