Kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. (Mk 9,37b)
© Elianum
Wszelkie prawa zastrzeżone.